102. rocznica utworzenia Marynarki Wojennej

102 lata odkąd marszałek Józef Piłsudski wydał dekret, w którym rozkazał utworzyć Marynarkę Wojenną. Od tego czasu, nieprzerwanie, Marynarka Wojenna wykonuje zadania na rzecz polskiej, morskiej racji stanu. „Z dniem 28 listopada 1918 roku … Czytaj dalej 102. rocznica utworzenia Marynarki Wojennej